Classical Luxury

Klassiska och Lyxiga Konst och Möbler

Live in Splendour!

Galleri
Nyheter/Blog
English

Portraitmålningar

av Akvile Lawrence

Alla tavlor och prints säljs utan ram.

Classical Luxury förbehåller sig alla rättigheter mångfaldigande på originalverk och mönster, inklusive rätten att kräva lagstadgade upphovsrätt av arbetet. Paintings, prints and their images may not be photographed, sketched, painted, or reproduced in any manner, whatsoever without the express, written consent of the artist. Måleri, grafik och deras bilder får inte bli fotograferad, skissade, målade eller reproduceras på något sätt, helst utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från konstnären.