Classical Luxury

Klassiska och Lyxiga Konst och Möbler

Live in Splendour!

Galleri
Nyheter/Blog
English

Möbler

av Akvile Lawrence

Våra möbler är inspirerad av barock, rokoko och nyklassiska mönster av Frankrike, Sverige och Amerika.

Classical Luxury förbehåller sig alla rättigheter mångfaldigande på originalverk och mönster, inklusive rätten att kräva lagstadgade upphovsrätt av arbetet. Paintings, prints and their images may not be photographed, sketched, painted, or reproduced in any manner, whatsoever without the express, written consent of the artist. Måleri, grafik och deras bilder får inte bli fotograferad, skissade, målade eller reproduceras på något sätt, helst utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från konstnären.